حساب کاربری

یا

فیلم های آنباکس محصولات میکروتیک

آنباکس روتر hEX PoE lite میکروتیک مدل RB750UPr2

مشاهده و خرید محصول

 

آنباکس رادیو وایرلس NetBox 5 میکروتیک

مشاهده و خرید محصول

 

آنباکس رادیو وایرلس LHG 5 ac میکروتیک

مشاهده و خرید محصول

 

آنباکس رادیو وایرلس QRT 5 AC میکروتیک مدل RB911G-5HPacD-QRT

مشاهده و خرید محصول

 

آنباکس رادیو وایرلس SXTsq Lite5 میکروتیک مدل RBSXTsq5nD

مشاهده و خرید محصول

 

آنباکس روتر اکسس پوینت wAP ac میکروتیک

مشاهده و خرید محصول

 

آنباکس روتر میکروتیک hEX lite مدل RB750r2

مشاهده و خرید محصول

 

آنباکس روتر 5 پورت میکروتیک مدل RB951UI-2HND

مشاهده و خرید محصول

 

آنباکس رادیو وایرلس LHG 5 میکروتیک مدل RBLHG-5nD

مشاهده و خرید محصول

 

آنباکس رادیو وایرلس QRT 5 میکروتیک مدل RB911G-5HPnD-QRT

مشاهده و خرید محصول

 

آنباکس رادیو وایرلس SXTsq 5 High power میکروتیک مدل RBSXTsq5HPnD

مشاهده و خرید محصول

 

آنباکس روتر گیگابیتی hEX میکروتیک مدل RB750Gr3

مشاهده و خرید محصول

 

آنباکس رادیو وایرلس BaseBox 5 میکروتیک

مشاهده و خرید محصول

 

آنباکس رادیو وایرلس LHG XL HP5 میکروتیک مدل RBLHG-5HPnD-XL

مشاهده و خرید محصول

 

آنباکس رادیو وایرلس QRT2 میکروتیک مدل RBQRTG-2SHPnD

مشاهده و خرید محصول

 

 

آنباکس رادیو وایرلس Groove A 52 میکروتیک مدل RBGrooveA-52HPn

مشاهده و خرید محصول

 

فیلم های آموزش کانفیگ رادیوهای میکروتیک

آموزش کانفیگ رادیو LHG 5 میکروتیک

آموزش کانفیگ رادیو LHG XL HP5 میکروتیک

آموزش ایجاد کانکشن PPTP میکروتیک

آموزش کانفیگ رادیو SXTsq Lite 5 میکروتیک

آموزش کانفیگ رادیو Metal 5 میکروتیک

آموزش کانفیگ رادیو Base Box 5 میکروتیک

آموزش ایجاد کانکشن L2TP میکروتیک

محصول درخواستی مورد نظرتون را در فرم پایین ارسال نمایید تا فیلم آموزشی و آنباکس آن محصول میکروتیک را آماده کنیم

ایمیل یا شماره تماستون را نیز ارسال نمایید تا پس از آماده شدن ویدیو را برایتان ارسال نماییم